Marknadsaktiviteter

TUR-Massan,_Ebba,_Asa_Vag223,_Foto_A-k_Rahm

2017

 1. Januari-mars, uppstart & planering av nya utgåvan av Magasinet Utflyktsvägen 2017.
  Med gott samarbete av 6 kommuner (Södertälje, Nykvarn, Trosa, Gnesta, Nyköping, Oxelösund) uppgår årets upplaga av Magasinet till 70 000 ex. som nu sprids främst till större mötesplatser i Stockholms-området, samt via alla medverkande företag & medlemmar, samt till landets alla Turistbyråer, större shoppingcenters och längs Motorvägen E4 ex. Stavsjö Krog & Café och Nyköpings Bro. Magasinet är gratis och finns att läsa, på vår webbsida www.utslyktsvagen.se. Magasinet utkommer i mitten av april.
 2. 16/2, Nätverksträff med FUNQ, Turismföretagare i Nävekvarn. I likhet med 2016, mycket värdefullt för att samordna och informera varandra om årets kommande arrangemang i Nävekvarnsområdet. Utflyktsvägen representeras av Styrelseledamot Monika Crafoord.
 3. 13/3, Friluftsliv i Sörmland, Regional Tankesmedja i Eskilstuna. Värd: Länsstyrelsen Sörmland. Utflyktsvägen är inbjuden och representeras av Styrelseledamöterna, Lars-Gunnar Thor och Monika Crafoord Lasätter Gård.
 4. 22/3, Möte med Östsvenska Handelskammaren i Norrköping, för att inleda en samverkan med Utflyktsvägen-Föreningen Gröna Kusten. Representeras av Styrelseledamöterna Lars-Gunnar Thor och Ann-Kristin Rahm.
 5. 22/3, Möte i Norrköping med Upplev Norrköping och Föreningen Bråvikslandet, för att hitta en kreativ samverkan till gagn för besökare och Besöksnäringens leverantörer i vårt område. Utflyktsvägen Representeras av styrelseledamöterna Lars-Gunnar Thor och Ann-Kristin Rahm
 6. 23/3, Stockholm Travelshow på Casino Cosmopol, 08-12.00. En B2B- branschworkshop för researrangörer, resebeställare, travelmanagers, konferensbokare och konferensarrangörer, Resejournalister, Resebloggare. Detta är ett bra forum för att sprida kännedom om Utflyktsvägens alla besöksmål och reseanledningar för både affärsturism och privatturism.
  Utflyktsvägen representeras av medlemmarna Ann-Kristin Rahm MIC Produktion och Liz Barrögård-Lindberg Nyköpings Konferens & Evenemang.
 7. 30/3,”Rådslaget Södertörn” på Taxinge Slott Nykvarn, KL. 8.30-17.00. Kommunerna på Södertörn träffas årligen för att planera och samordna kommande projekt. Utflyktsvägen är inbjuden att medverka och representeras av Lars-Gunnar Thor, vår projektledare.
           18-20/5, Turista -hemma-dagarna i Nyköping. Aktiviteter på Stora Torget. Utflyktsvägen är inbjuden att medverka.
Workshop_Stockhom_Travelshow_170323,_A-K_Rahm
Utflyktsvagens_Monter_160513,_Foto_A-K_Rahm

2016

 1. 18/5 2016, Medlems & Nätverksträff på Öster Malma Hotell & Konferens. Vi gjorde 2 Workshops bl.a. en Workshop i ämnet ”sociala medier”, under ledning av Klöver Dam, Jennifer Erdtman. Den andra workshopen leddes av Lars-Gunnar Thor, som visade hur man lägger in evenemang, uppdatera sin egen webbsida på Utflyktsvägens, (en av medlemsförmånerna, där man samtidigt kompletterade med fler unika sevärdheter i sin egen ort). Detta för att göra vår gemensamma webbsida mer intressant för turister/besökare att botanisera i och hitta reseanledningar längs Utflyktsvägen.

 2. 13-15 maj 2016 Resemässan Stockholm Travel Show på Kungliga Djurgården
  I hjärtat av Stockholms mest välbesökta utflyktsmål, Djurgården med tiotusentals besökare under en Pingstens långhelg. Delvis på grund av finalen i final i Schlagerfinalen. 1000-tals besökare. Detta var en ”B2C-mässa, med bra tajming inför sommarsäsongen, för vårt nyutkomna ”Magasin”.
  Mässan är ett samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Wasahamnen, Stockholm Travelshow. Platsen var på kajen intill Wasaskeppet, Junibacken. Fredagen började med vackert väder, resterande dagar iskallt, regn. Trots det mycket folk och positiva kontakter. Vi hade närmare 500 besök och delade ut lika många Magasin, samt hade 99 Quiz Svar= konkreta Leads. Vi fick 32 läckra vinster av våra samarbets-partners & medlemmar till vårt Monter Quizz att utlotta.
  Vi disponerade 2 tält 3x6m (tak & väggar), bra montermaterial, medlemmarnas Rollups, trädgårdsmöbler, nyutslagna björkar, blomsterlådor gjorde vår monter välkomnade. Vi hade glädjen att ha med ”Svenska Kulturpärlor” och sin food truck intill oss.
  Medverkande Lars-Gunnar Thor, Svenska Kulturpärlor, Lasätter Gård, Blommenhof Hotell & Konferens Nyköping, Stjärnholm Slott Oxelösund, MIC Produktion Konferensarrangör, Nyköpings Konferens & Evenemang Taxinge Slott Nykvarn.  

 3. 18/5 2016, 14- 20.00, Briggen Tre Kronor till Nyköping, Minimässa i Nyköpings hamn
  Utflyktsvägen -Gröna Kusten blev inbjuden av Nyköpings Kommun, att medverka när fartyget Briggen Tre Kronor besökte Nyköping, ”för ett renare Östersjön” där man gjorde olika seminarier ombord. Kommunen ser oss i Utflyktsvägen- Gröna Kusten som en aktör med stark koppling till Östersjökusten och ett hållbarhetstänk vad gäller leverantörerna i Besöksnäringen. Temat är ”Initiativet Hållbara Hav”.
  Medutställare: Nyköpings kommun Nyköpings Vatten, Renhållningen, Räddningstjänsten med ”skräpdyk”, Turistbyrån, Kommunekolog, Övriga: Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Naturum, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Utflyktsvägen – Gröna Kusten.
  Bra tid att sprida vårt ”Magasin” inför stundande turistsäsong. Samma dag/kväll hade ”Automobilsällskapet Nyköping” sin premiär i hamnen med sina veteranbilar, vilket innebar massor av besökare. Många glada tillrop och igenkänningar av vårt varumärke. Med allas hjälp kunde vi dela ut 300 ex. av Magasinet. Medverkande i montern; Therese Kruse Blommenhof Hotell, Tell Mellander Scandic Stora Hotellet Nyköping, Kennet Åbrink F11 Flygmuseet, Per-Ivan Andersson, Gunnar Enderlein, Bengt Sandström Ångbåten Munther.
Sodertalje_Foretagardag_2015,_Foto_A-K_Rahm

2015

 1. Den 16/11 2015, Nätverksträff & Utbildning ”Sociala Medier”, Blommenhof Hotell Nyköping,
  För drygt 40 medlemmar och samarbetspartners i besöksnäringen, vilket var medlemmarnas önskemål. Vi genomförde en skräddarsydd ½-dags introduktionsutbildning i sociala medier. ”The Amazing Society, genomförde utbildningen, ett av de ledande företagen i Sverige inom ”Sociala Medier”. Detta för att på sikt bättre synas i sociala medier och få fler besökare till Utflyktsvägens område.

 2. 6/11 2015, Företagsmässan på Scaniarinken i Södertälje
  Lokal Näringslivsmässa (B2C, B2B). Många värdefulla företagskontakter fanns bland utställare och besökare, samt i Södertälje kommuns näringslivskontakter. Mycket inspirerande möten både bland privatpersoner och företag, ”roligt att se Utflyktsvägen här, stor igenkänningsfaktor av Magasinet och våra medlemmars anläggningar. 
  Antal registrerade monterbesök: 69 Leads och spridning av drygt 300 Magasin. Vi annonserade i den lokala Mässtidningen.
  Utflyktsvägens medlemmar hjälptes åt och delade på monterarbetet och kunde samtidigt marknadsföra sina egna verksamheter utan kostnad (Lars-Gunnar Thor Utflyktsvägen, Skillebyholm Ytterjärna, Trosa Rederi, Öster Malma Hotell-Konferens & Wildlife Park, MIC Produktion, Nyköpings Konferens & Evenem.)

 3. 17/10 2015 Nyköpings Näringslivsmässa, Rosvalla Eventcenter   
  Lokal Näringslivsmässa (B2C, B2B), där flera av Utflyktsvägens medlemmar medverkade och delade på monterarbetet och samtidigt marknadsförde egen verksamhet utan kostnad. (Medverkande: Tystberga Logi, Blommenhof Hotell & Konferens, Nyköpings Konferens & Evenemang, MIC Produktion).
  Många barn och familjer, (lördag och öppet för allmänheten). Viktigt för medlemmarna att synliggöra vår Förening inför kommande samarbeten med kommunerna i vår region. Många bra kontakter togs även bland utställarna. Antal registrerade monterbesök: 62 Leads och spridning av drygt 300 Magasin.

 4. 26-27/9 2015 TUR-Mässan i Stockholm, Stockholm Water Front (B2C, B2B)
  TUR-Mässan är vanligtvis i Göteborg. Nu genomfördes den för första gången i Stockholm.
  Drygt 1500 besökare, samt 130 utställare, de flesta var flesta utom nordiska destinationer.
  Vi kunde sprida vårt nyutkomna ”Magasin Utflyktsvägen” till drygt 700 personer, samt hade 241 personliga möten i montern, som deltog i vårt Quiz.
  Medlemmarna erbjöds gratis ställa ut och ta ett monterpass, mot att de tog med eget säljmaterial och gemensamt ”sälja” Utflyktsvägen (Medverkande: Väg 223, Skeppsta Hytta, Butik Inneberga, Trosa Rederi, Nyköping Konferens & Evenemang, Skillebyholm Ytterjärna, Hornuddens Trädgård Strängnäs, Öster Malma Hotell-Konferens-Wildlife Park Nyköping, MIC Produktion, Lars-Gunnar Thor Utflyktsvägen).