Information

    En liten uppdatering: Vi är nästan färdiga att sätta upp vildt staket så att du som trodde att vi skulle börja strutsfarm vi måste göra dig besviken  ? Vi  måste ha en Vildt staket när vi fick Vildsvin som redan har gjort stor skada bakom vårt hus vi inte vill ha dem där vi skal ha växter  ?

    Åh vi är så lyckliga att ha ett rikt djurliv med harar, rävar, rådjur, Vildsvin, älg och hjort på tomten här är därför det enda alternativet var att inrätta en två meter vilt staket med olika storlek i nättet så ingen av dessa djur skall komma att förstöra växterna.
    Så nu har vi satt upp staketet och byggt på och förstärkte trästaket som var där så det ska bli snyggt och  att inte tala om rakt  ?
    Inne i växthuset är sådd och omplantering av frön som har vuxit i vårt hus  ?
    Det är nästan tid för våra perenner flytta ut så att vi kan få plass till alla frön vi sått

Närliggande vägar