Information

    Sedan början av 1930-talet har en rad antroposofiskt inspirerade verksamheter vuxit fram i Ytterjärna med omnejd – kulturhusskolorsjukhus, biodynamiska gårdar, verksamheter för funktionsnedsatta osv. Konstnären Arne Klingborg var en av grundarna till Kulturcentrum Järna(dåvarande Rudolf Steinerseminariet) som grundades 1964. I början var verksamheten inhyst i Vita Huset, en sekelskiftesvilla byggd av målaren Bruno Liljefors. Verksamheten växte och arkitekten Erik Asmussen fick uppdraget att rita de hus man idag kan se på området kring Kulturhuset. Byggnaderna inrymmer allt ifrån hotellbutiker och restauranger till bostäder, kontor, övningssalar och musikrum.

    I Ytterjärna har flera uppmärksammade utställningar om arkitektur och trädgårdskonst producerats. Konferenser, föredrag och konstnärliga evenemang pågår ständigt.