Information

    Initiativtagaren till Björnlunda Hembygdsgård, Philip Forsberg, bildade år 1931 Björnlunda Hembygdsförening. Till Eklunds hage som låg på kyrkans mark, flyttades på två år ett antal gamla byggnader. År 1933 invigdes hembygdsgården med en midsommarfest som också ordnades, liksom idag, för att få in pengar till hembygdsgårdens underhåll. På 1970-talet tillkom ytterligare ett antal gamla byggnader och på 1990-talet byggdes ett vagnslider. År 2010 byggdes en ny permanent dansbana och bakom logen ett förråd. År 2011 byggdes Lögarstugan, en dusch!