Information

    Ålö skärgårdshemman

    Ålö med skärgårdshemman används för rekreation, lärande, friluftsliv och turism och ingår i Oxelösunds levande kulturmiljöer tillsammans med Gamla Oxelösund, Femöre, Jogersö, Beten, Äspskär, Hamnskär och Hävringe.

    Ålö omnämns första gången 1444 som Aaloo. På 1700-talet byttes sedan stavningen till Ålö. Gården som finns på ön var från början ett skärgårdshemman där man försörjde sig på fiske och jordbruk. Ålös första kända brukare var Anders Wifström 1751 och den siste hette Erik Eklund 1956.

    Under åren 1957 – 1997 disponerades Ålö av Oxelösunds Motorbåtsklubb. Från 1998 till 2010 hyrdes stugorna ut i varierande omfattning.

    Hit kan du ta dig med privat båt.