Information

    Reservatet kännetecknas av den en välbesökta badplatsen med sin campinganläggning. Kring herrgårdsbyggnaderna vid Farstanäs, som numera används som konferensgård, finns vackra alléer. Dessa alléträd utgör livsmiljöer för många olika fåglar, fladdermöss och lavar. Från stigen vid stranden kan man titta på fartygen som är på väg mot Södertälje eller i motsatt riktning.