Information

    HÄLLRISTNINGARNA I SLÄBRO
    I utkanten av Nyköping, vid Släbro i Oppeby, vid Nyköpingsån finns några mycket unika hällristningar inristade i berghällarna. Platsen ligger nära ett gammalt vadställe där det även finns några runstenar. Under bronsåldern låg hällarna strax ovanför Nyköpingsåns mynning i havet. Troligen fanns här en kult- och handelsplats för människor längre upp i landet efter Nyköpingsåns sjösystem.

    Vanligtvis avbildar hällristningar skepp, människor, djur och fotsulor. Här finns istället en figurtyp som är helt unik. Motivet är svårtolkat eftersom det förekommer i så många olika varianter på hällarna. I sin mest innehållsrika utformning kan figurerna uppfattas som en mänsklig gestalt, men figuren förekommer i många olika stadier av förenkling, som en ring fylld med punkter och linjer, ibland omgiven av en krans av korta streck. Man har hittat 434 figurer och 255 älvkvarnar plus ett tiotal andra figurer. Det rör sig sammanlagt om 700 stycken. Att titta på dem är nästan som att betrakta modern abstrakt konst och man kan inte sluta att fundera på vad figurerna symboliserar.