Information

    Reservatet ligger mitt i ett relativt opåverkat skogsområde nära sjön Yngern. Skogen runt sjön är naturskogsartad och sjöns vattenkvalitet är god. I sjön hittar man de djur och växter som är typiska för näringsfattiga sjöar i denna del av landet.