Information

    Den vidsträckta orörda mossen omges av naturskogsartade barrskogar. Orrspelet ute på mossen hörs lång väg då man besöker området på våren. Sörmlandsleden och spår efter tidigare gruvdrift i området gör att området är välbesökt.