Information

    I reservatet finns herrgårds- och slottsmiljöer som präglat naturen, såväl närmast bebyggelsen som i dess omgivningar. Stränderna kring själva sjön är dock relativt opåverkade och fri från bebyggelse. Bornjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant fauna och flora. Här finns det många mindre vägar och stigar där man kan cykla och gå.