Information

    Detta tätortsnära naturreservat kan man trots närheten till bebyggelse uppleva en riktig skogskänsla vid promenader på de väl upptrampade stigarna. Tack vare att den gamla barrskogen är relativt opåverkad kan man hitta svampar och mossor som annars är relativt ovanliga i andra skogar.