Information

    I detta stadsnära naturreservat har kommunen genom ihärdigt arbete återskapat ett typiskt sörmländskt kulturlanskap. Genom variationen av naturtyper med iordningställda stigar fågeltorn m.m. kan besökaren uppleva en rik natur.