Information

    Detta lilla vildmarksbetonade naturreservat domineras av kraftigt kuperad terräng med branta berg, gammal barrskog samt med stora klippblock. De stora klippblocken vid stranden av Långsjön bildar grottor.