Information

    Detta stora kulturpåverkade naturreservat innehåller omistliga natur- och kulturvärden. På de gamla ekarna inte långt från Tullgarns slottsträdgård växer sällsynta lavar och svampar. Barrkogarna i reservatet utnyttjas flitigt av svamp- och bärplockare.