Information

    FÅGELTORNET VID HÄGGNÄSVIKEN Fågeltornet vid Häggnäsviken som är beläget i anslutning till reningsdammarna vid Tullgarns Slott är nu i början av mars i det närmaste klart. Det återstår endast några veckors arbete så invigningen kan bli någon gång efter islossningen i april eller maj. Mer om detta på hemsidan längre fram. Uppförandet har föregåtts av en lång process med olika myndigheters, bl.a. Slottsförvaltningens och Fastighetsverkets synpunkter att beakta innan konstruktionen och alla tillstånd blev klara. Som representant för föreningen vill jag verkligen framhålla att det funnits en god vilja hos alla inblandade att nå ett bra resultat och att vi fått stort gehör för våra intressen och synpunkter. Önskemål som vindskydd och fasta bänkar har inte kunnat tillgodoses av estetiska skäl och säkerhetsskäl. Vi får utrusta oss med bra överdragskläder, stolryggsäckar och liknande. Arbetet med grunden som är två skilda betongfundament vilka ”flyter” på ett tjockt lager stenkross (den lämpligaste konstruktionen för ändamålet), sattes igång direkt efter julhelgerna. Vattenståndet var då lågt och väderförhållandena var gynnsamma med kyla, snöfritt och tjäle så att transporterna av tungt material var möjliga att genomföra. Den robusta och gedigna träkonstruktionen är utförd i lärkträ, som är mycket väderbeständigt och med tiden får en vacker grå patina. Gunnebonät i sidorna var ett krav från slottsarkitekten av säkerhetsskäl. Arbetena utföres av två mycket duktiga hantverkare, Göran och Magnus från Trosa/Västerljung.

Kategori