Information

    Mörkö kyrka är en gammal försvarskyrka, som ligger mellan 2 berg. Klockstapeln ligger på en höjd bakom kyrkan. Kyrkan har anor från 1100-talet. Dopfunten är från 1200-talet.

Kategori