Information

    Här kan du få uppleva en stormfälld skog med gamla och döda träd. En stig leder upp till ett utsiktsberg med vy över Hallsfjärden och inloppet till Södertälje. I den betade hagmarken nedanför den skogsbeklädda kullen finns en artrik flora.