Information

    De gamla grova ekarna vid Bålaren hyser en intressant lavflora. Naturreservatets belägenhet vid Mälarens strand ger besökaren vackra utblickar då man promenerar på stigen som leder ut på Parkudden.