Information

    Större delen av norra Mörkö skulle man kunna säga är en fågellokal med Sandasjön som den naturliga knutpunkten. Spännande skådning året runt dock utan några större ansamlingar av fåglar annat än sjöfågel (främst i sunden). Det finns fina fågelmarker norr om färjeläget vid Skanssundet.

Kategori