Information

  Uppsa Kulle, gravhögen från Vikingatiden

  Nära väg 223 ligger Uppsa Kulle, Sörmlands största gravhög och den tredje största i Sverige, från tiden 500-800 e. Kr.

  På en strategisk plats nära farleden som på den tiden sträckte sig från Sjösaviken och ända upp till Ludgosjön.

  Vilken storman som är gravsatt här är inte klarlagt eftersom det aldrig har gjorts utgrävningar vid själva kullen.

  Kullen är ca 55 m i diameter och 10 m hög. Högst upp finns en fördjupning som man tror beror på att gravkammaren som byggdes runt kungen, med tiden har fallit ihop.

  Från toppen av kullen har man en magnifik utsikt över Runnviken och det omgivande sörmländska landskapet.

  I sydlig riktning kan man se rester efter en långhög där man på senare tid har byggt en jordkällare. I östlig riktning på en halvö vid sjön Runnviken ser man Lövsunds Säteri, en typisk sörmländsk Herrgård med huvudbyggnaden från 1700 talet.

  Vegetationen runt kullen är rik och vacker och även djurlivet. Här har man stora möjligheter att få se frilevande älg, hjort och mängder av sjöfågel.

  Platsen är väl värt ett besök om man vill uppleva natur, kultur och historia.