Information

  HÖGHÖJDSBANA
  Klättring i våra höghöjdsbanor är ett äventyr på 2,5 timmar – under aktiviteten får du uppleva varierande höjder på mellan 4 till 12 meters höjd! Du får klättra och balansera i en hinderbana som är uppspänd bland trädtopparna. I vår klätterpark finns det även linbanor där den längsta är över 160 meter lång som kommer ge dig pirr i magen.

  Det finns enklare banor och tuffare banor. Är du längre än 145cm kan du klättra alla men vår lägsta gräns är 125 cm. Upzone passar därför både för familjer med yngre barn samt även till svensexor, möhippor och företag.

  ESCAPE GAME:
  I detta magi-inspirerade spel ska du hitta Nicolas Flamels mest eftersökta skatt -De vises sten! Varje utmaning är ett pussel och engagerar alla spelande. Det finns mer är 14 komplexa pussel som väntar på att lösas. Kommer ni att lyckas innan tiden rinner ut?

  Ett lite svårt escape-game som passar en stor målgrupp. Det är byggt för att ge alla en utmaning fast med goda chanser att fortfarande lyckas!

  Ett äventyr som sent kommer glömmas!

  HIGH ROPE COURSE:
  Climbing in our high-altitude courses is a adventure of 2.5 hours - during the activity you get to experience varying heights and climb and balance in an obstacle course that is stretched among the treetops. In our climbing park, there are also fun ziplines of various lengths that will make your stomach tingle.

  There are simpler courses and tougher courses. If you are taller than 145cm, you can climb them all, but our lowest limit is 125cm. Upzone is therefore suitable both for families with younger children and also for bachelor parties, and companies.

  ESCAPE GAME:
  In this magic-inspired game you will find Nicolas Flamel's most sought after treasure - The Wise Stone! Each challenge is a puzzle and engages all players. There are more than 14 complex puzzles waiting to be solved. Will you succeed before time runs out?

  A slightly difficult escape game that suits a large target group. It is built to give everyone a challenge though with good chances of still succeeding!

  An adventure that will be long remembered!

Stängt
Öppettider idag 11:00 - 17:00
 • Måndag

  Endast bokning

 • Tisdag

  Endast bokning

 • Onsdag

  11:00 - 17:00

 • Torsdag

  11:00 - 17:00

 • Fredag

  11:00 - 17:00

 • Lördag

  11:00 - 17:00

 • Söndag

  11:00 - 17:00

 • 9 december, 2022 06:42 lokal tid